η ταυτότητά μας

η ταυτότητά μας

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Ζητά στοιχεία για τις αυτεπιστασίες του Καθαροσπόρη η Ελένη Μιτζιφίρη


Η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος, Ελένη Μιτζιφίρη με επιστολή της προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων ζητά ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία του συνόλου των έργων και εργασιών αυτεπιστασίας των τελευταίων τριών ετών.Στην επιστολή της αναφέρει:

"Παρακαλώ όπως, διά των εγγράφων που αιτούμαι, πληροφορηθώ για τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία του συνόλου των έργων και εργασιών αυτεπιστασίας για τα έτη 2015-2016-2017 (συντηρήσεις- συμπληρώσεις οδών, πεζοδρομίων, σχολικών μονάδων, παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων, παραλιακών εγκαταστάσεων, λοιπών εγκαταστάσεων, ασφαλτοστρώσεις οδών κλπ). Ειδικότερα αιτούμαι τα κάτωθι έγγραφα:
Πίνακα των έργων και εργασιών αυτεπιστασίας για τα έτη 2015-2016-2017.
Αντίγραφα των φύλλων των ειδικών ημερολογίων των ανωτέρω, στο οποίο αναγράφονται καθημερινά, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση, καθώς και κάθε άλλο επιπλέον στοιχείο (Ωράριο εργασίας, υπερωρίες, καιρικές συνθήκες, μεταφορές υλικών, προφορικές εντολές-παρατηρήσεις επιβλέποντος κλπ)
Αντίγραφα των εγγράφων της διαδικασίας έγκρισης για την εξαγωγή από την αποθήκη των υλικών αυτεπιστασίας (εντολές εξαγωγής, διαπίστωση διαθεσιμότητας του αποθέματος, δελτία εξαγωγής κλπ).
Αντίγραφα των εγγράφων της διαδικασίας υλοποίησης των έργων, εκτός των ειδικών ημερολογίων, (χρονοδιαγράμματα εργασιών, αναλυτικά προγράμματα κατασκευής, προμετρήσεις – επιμετρήσεις- απολογιστικές δαπάνες κλπ).
Αντίγραφα των εγγράφων της διαδικασίας παραλαβής των έργων (βεβαίωση περαίωσης, τελική επιμέτρηση, απολογισμός δαπάνης, πρωτόκολλο παραλαβών, αποφάσεις Δ.Σ κλπ)
Αντίγραφα των εγκρίσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί ορισμού επιβλεπόντων μηχανικών, καθώς και των εγκρίσεων για τις ποσότητας των υλικών που ενσωματώθηκαν στα έργα, τον τρόπο και τον ρυθμό απασχόλησης του προσωπικού, την ανάλυση των υλικών, την μίσθωση και χρήση μηχανημάτων και όλα τα άλλα αναγκαία στοιχεία για την κατασκευή των έργων αυτεπιστασίας.
Ονομαστική κατάσταση των μισθωμένων μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στα έργα, των χειριστών τους, των ωραρίων εργασίας τους, ανά ημερομηνία, έργο και γεωγραφική θέση, σύμφωνα με τα ειδικά ημερολόγια έργων."

πηγή: evia365


evia in: Καλά ρε σεις... σε ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο Χαλκίδας μόνο η Ελένη Μιτζιφίρη ασκεί σωστή αντιπολίτευση;;;;;